Κατακλείδα

Ολοκλήρωσα τις εξηγήσεις (ανασυνθέσεις και αναπλάσεις) των παραδειγμάτων του Κυρίλλου Μαρμαρινού, από την πραγματεία του "Στοιχειωδεστέρα Διδασκαλία περί της Έξω Μουσικής", όπως σώζεται στον κώδικα 305, έτος χρονολόγησης 1749, που φυλάσσεται στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής, στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία Αθηνών. Ευχαριστώ την Ι.Ε.Ε.Α. για την παραχώρηση φωτογραφικού υλικού από το χειρόγραφο, και για την άδεια δημοσίευσης.

Γιώργος Χατζημιχελάκης

86. Σεφέρ

Ανάπλαση κατά το ύφος του Κυρίλλου Μαρμαρινού, ενός παραδείγματος για το Σεφέρ, με βάση την λεκτική περιγραφή που παραδίδει ο Κύριλλος.

85. Ρετζέπ Ουζάλ

Ανάπλαση κατά το ύφος του Κυρίλλου Μαρμαρινού, ενός παραδείγματος για το Ρετζέπ Ουζάλ, με βάση την λεκτική περιγραφή που παραδίδει ο Κύριλλος.

84. Μουσικάρ

Ανάπλαση κατά το ύφος του Κυρίλλου Μαρμαρινού, ενός παραδείγματος για το Μουσικάρ, με βάση την λεκτική περιγραφή που παραδίδει ο Κύριλλος.

83. Ζιλκεσχιντί

Ανάπλαση κατά το ύφος του Κυρίλλου Μαρμαρινού, ενός παραδείγματος για το Ζιλκεσχιντί, με βάση την λεκτική περιγραφή που παραδίδει ο Κύριλλος.

82. Νεβρούζ Ρουί

Ανάπλαση κατά το ύφος του Κυρίλλου Μαρμαρινού, ενός παραδείγματος για το Νεβρούζ Ρουΐ, με βάση την λεκτική περιγραφή που παραδίδει ο Κύριλλος.

81. Χισαρίκ

Ανάπλαση κατά το ύφος του Κυρίλλου Μαρμαρινού, ενός παραδείγματος για το Χισαρίκ, με βάση την λεκτική περιγραφή που παραδίδει ο Κύριλλος.