30. Νεχαβέντ Κιμπύρ

Η λέξη κιμπύρκεμπίρ) σημαίνει κύριος, (ο κυρίως, αυτός που ανήκει στον κύριο). Οπότε Νεχαβέντ Κιμπύρ σημαίνει Νεχαβέντ του κυρίου μακαμιού, υπό την έννοια ότι οι φθόγγοι νεβά και ραστ απέχοντες κατά τέλεια 5η, και κατά 4 βήματα, έχουν σχέση κυρίου και πλαγίου ήχου-μακαμιού-φθόγγου, (με όρους εκκλησιαστικής μουσικής απέχουν κατά 4 φωνάς, κατά τετραφωνίαν, όπως είναι η αντίστοιχη σχέση Δ’ και πλαγίου Δ’ ήχου). Το 5. Νεχαβέντ που ήδη εξετάσαμε, κάνει τελική κατάληξη στον φθόγγο ραστ (τον πλάγιο του νεβά). Το Νεχαβέντ Κιμπύρ καταλήγει τελικώς στο νεβά (τον κύριο του ραστ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου