57. Χισάρ Μπουσελίκ

Όπως με το 56. Χισάρ, έτσι και για το 57. Χισάρ Μπουσελίκ του Κυρίλλου, έχουμε αναφορά από τον Κηλτζανίδη στην Μεθοδική Διδασκαλία (βλέπε σχετικά και στην ανάρτηση για το 56. Χισάρ  και ειδικότερα στην διδακτορική  διατριβή μου σελ. 639 και εξής).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου