76. Ρουΐ Αράκ

Ανάπλαση κατά το ύφος του Κυρίλλου Μαρμαρινού, ενός παραδείγματος για το Ρουΐ Αράκ, με βάση την λεκτική περιγραφή που παραδίδει ο Κύριλλος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου