86. Σεφέρ

Ανάπλαση κατά το ύφος του Κυρίλλου Μαρμαρινού, ενός παραδείγματος για το Σεφέρ, με βάση την λεκτική περιγραφή που παραδίδει ο Κύριλλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου