16. Γκεβέστ

Αξιοπαρατήρητη η φρασεολογία που αναπτύσσεται στην χαμηλή περιοχή. Παρότι, σύμφωνα με τα εισαγωγικά λεγόμενα του Κυρίλλου, κανονικά ο χαμηλότερος φθόγγος του συστήματος των Μακάμ είναι το νερμ τζαργκιάχ, και παρότι ειδικότερα η λεκτική περιγραφή που παραδίδει για το Γκεβέστ, δεν περιλαμβάνει κίνηση προς το νερμ σεγκιάχ, ούτε κατάληξη σε αυτό, στο παράδειγμα, πριν την τελική κατάληξη κατεβαίνει και καταλήγει στο νερμ σεγκιάχ. Σε κανένα άλλο παράδειγμα δεν κινείται χαμηλότερα του νερμ τζαργκιάχ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου