23. Νεβά Γιουζουντέν Πεντζουγκιάχ

Ο Κύριλλος κατονομάζει αυτό το 3ο κατά σειρά Πεντζουγκιάχ ως Νεβά Γιουζουντέν Πεντζουγκιάχι. Η λέξη γιουζουντέν (yüzünden) σημαίνει "με το πρόσωπο", και η απόδοση του όρου Νεβά Γιουζουντέν Πεντζουγκιάχ είναι Πεντζουγκιάχ με την όψη του Νεβά, δηλαδή με τα χαρακτηριστικά (επί τω προκειμένω την κλίμακα) του Νεβά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου