79. Μπεστέ Χισάρ

Ανάπλαση κατά το ύφος του Κυρίλλου Μαρμαρινού, ενός παραδείγματος για το Μπεστέ Χισάρ, με βάση την λεκτική περιγραφή που παραδίδει ο Κύριλλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου