75. Μπαχριναζίκ

Ο Κύριλλος Μαρμαρινός δεν δίνει παράδειγμα γραμμένο στην παρασημαντική της εποχής του για το Μπαχριναζίκ, παρά μόνο μια λεκτική περιγραφή της μελωδικής πορείας του. Με βάση αυτήν την περιγραφή, έχω συνθέσει το παρακάτω παράδειγμα, ακολουθώντας τα μοτίβα και τις γραμμές, εν ολίγοις το ύφος, των προηγούμενων αυθεντικών παραδειγμάτων του Κυρίλλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου