Κατακλείδα

Ολοκλήρωσα τις εξηγήσεις (ανασυνθέσεις και αναπλάσεις) των παραδειγμάτων του Κυρίλλου Μαρμαρινού, από την πραγματεία του "Στοιχειωδεστέρα Διδασκαλία περί της Έξω Μουσικής", όπως σώζεται στον κώδικα 305, έτος χρονολόγησης 1749, που φυλάσσεται στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής, στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία Αθηνών. Ευχαριστώ την Ι.Ε.Ε.Α. για την παραχώρηση φωτογραφικού υλικού από το χειρόγραφο, και για την άδεια δημοσίευσης.

Γιώργος Χατζημιχελάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου